บทคัดย่อผลงานวิจัย   

         dia_purple.gif     กิจกรรมที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง
         dia_purple.gif     กิจกรรมที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจัดงานวันสุนทรภู่จังหวัดระยอง
         dia_purple.gif     ความพึงพอใจในการจัดงาน  วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง  ประจำปี 2547
         dia_purple.gif     ภูมิลำเนาและแรงจูงใจในการมาชมงานที่ส่งผลร่วมกันต่อความพึงพอใจในการจัดงานเทศกาลผลไม้และของด
                 จังหวัดระยอง  ประจำปี 2547
         dia_purple.gif     ความพึงพอใจในสถานที่ท่องเที่ยว  ที่พัก  ร้านอาหาร  และสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
         dia_purple.gif     ารประเมินผลโครงการ  การฝึกอบรมของบุคลากรการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
         dia_purple.gif     ความพึงพอใจในการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง 2548   simple_new_green.gif